Tworzenie mody na oszczędzanie

Tworzenie mody na oszczędzanie

Nie tylko dla największych funduszy niskie zainteresowanie systematycznym oszczędzaniem jest problematyczne. Dla samych obywateli krajów rozwijających się jak Polska, którzy liczą tylko i wyłącznie na pozytywny rozwój wydarzeń gospodarczych i społecznych, takie oczekiwania mogą okazać się zgubne. Kluczowe dla zapewnienia sobie spokojnego i stabilnego życia także w okresie już po zakończeniu pracy zawodowej, jest uzyskanie odpowiednio wysokiego świadczenia emerytalnego.

Niestety jak pokazują ostatnie dane statystyczne, tylko co piąty Polak korzysta z takich rozwiązań jak IKZE, a więc Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. To swoiste skarbonki, do których odkłada się pieniądze na przyszłość, a które są oprocentowane w formie zdecydowanie korzystniejszej niż dostępne na rynku bankowym lokaty chociażby. Jednocześnie takie nowe fundusze inwestycyjne doskonale wiedzą, że dla współczesnych klientów liczy się również szeroki zakres możliwości.

Przekazywanie zysków z funduszy

Każdy, kto oddaje część swojego majątku, oszczędności lub aktywów – bez względu na nazwę – liczy przede wszystkim na możliwość zarobienia. Ale dla sporej części klientów wielkich funduszy równie ważne jest, aby ich pieniądze były wykorzystywane celowo – np. do wspierania małych i średnich firm z danego sektora przemysłu. Klienci korzystający z usług najlepszych funduszy mogą także wskazywać chociażby konkretny region geograficzny, który chcą wspierać, albo mogą ograniczyć możliwość inwestowania ich środków przez fundusz do jednego tylko państwa. Dzięki temu inwestor może mieć wrażenie, że nie tylko robić coś pożytecznego dla siebie, podnosząc sobie wysokość prognozowanej pensji, ale również przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności lokalnego biznesu.

Popularność funduszy inwestycyjnych

Oglądając najnowsze notowania funduszy inwestycyjnych można dość do wniosku, że wiele z nich szybko zwiększa swój kapitał oraz liczbę uczestników. W rzeczywistości jednak wciąż bardzo duży jest w Polsce potencjał jeśli chodzi o klientów nieprzekonanych. Dla nic inwestowanie kojarzy się przede wszystkim ze sporym ryzykiem i nieprzewidywalnymi zmianami notowań różnych indeksów giełdowych czy spółek. Faktycznie ostatnia recesja mocna uderzyła w notowania i wyniki wielu funduszy, ale nie wszystkie zanotowały w tym trudnym okresie kryzysu spadki. Były i takie fundusze, które opierając się wyłącznie o sprawdzone i dość konserwatywne instrumenty inwestycyjne, wybierając tylko sprawdzone spółki i zaufanych kontrahentów – w ogóle nie traciły w tym okresie na wartości.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz