Archiwa kategorii: Leady

Oznaczenia na tarczach – bezpieczeństwo i żywotność produktu

Oznaczenia na tarczach – bezpieczeństwo i żywotność produktu

Każda tarcza dostępna w sprzedaży powinna mieć na opakowaniu kilka oznaczeń. Przede wszystkim powinny znaleźć się na nim oznaczenia informujące o typie, rodzaju, twardości oraz o wymaganej prędkości obrotowej. Tarcze do cięcia metalu i do szlifowania używane nieostrożnie mogą stać się niebezpieczne, dlatego też producenci umieszczają informacje dotyczące zasad stosowania.

Continue reading

Wybór kancelarii adwokackiej

Wybór kancelarii adwokackiej

Korzystanie z usług adwokackich w naszym kraju nadal nie jest zbyt popularne. Kojarzy się z wysokimi cenami, co jest już często nieprawdą. Nadal mówić można o nieco mniejszej od średniej unijnej liczbie adwokatów przypadających na stu mieszkańców, ale statystyki te nie prezentują się wcale źle, co oczywiście ma przełożenie na całkiem przystępne ceny usług prawniczych i adwokackich.

Continue reading

Weryfikacja leadów

Weryfikacja leadów

Weryfikacja leadówPierwszym etapem weryfikacji może być samo sprawdzenie jakości pozyskanych danych. Dokonać można tego zarówno w przypadku zakupionych baz danych z leadami, jak wtedy gdy są to pozyskiwane samodzielnie dane kontaktowe, z wykorzystaniem specjalnych formularzy kontaktowych. W obu metodach dąży się do tego aby uzyskać jak najwyższą jakość gromadzonych informacji. Osiąga się to chociażby poprzez ciągłe poprawianie i ulepszanie formularzy czy innych metod stosowanych do pozyskiwania takich danych, ale nigdy nie da się wykluczyć, że wśród tysięcy rekordów nie pojawią się takie, o których od razu powiedzieć będzie można, że są one niepoprawne. Continue reading

Dwustopniowa weryfikacja leadów

Dwustopniowa weryfikacja leadów

Dwustopniowa weryfikacja leadów Aktualne dane kontaktowe są niezbędne do prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych. Jako, że często te same rekordy mogą być wykorzystywane w kilku różnych kampaniach marketingowych, warto jest powadzić ich kilkustopniową, odpowiednio częstą weryfikację, co umożliwi znaczną poprawę jakości zgromadzonych w bazie danych leadów. Najlepiej jest jeśli weryfikacja nastąpi jeszcze przed próbą wykorzystania określonych danych kontaktowych klientów, w ten sposób oszczędza się czas, oraz zwiększa skuteczność aktualnie prowadzonej kampanii marketingowej. Continue reading

Weryfikacja leadów w czasie prowadzenia kampanii marketingowej

Weryfikacja leadów w czasie prowadzenia kampanii marketingowej

Jeśli do potrzeb kampanii marketingowej korzysta się z zupełnie nowych leadów zbieranych na potrzeby danej kampanii, to wnikliwa weryfikacja rekordów znajdujących się w bazie danych może nie być potrzebna, ale warto jest takie kontrole przeprowadzać na bieżąco w czasie trwania kampanii, co znacznie skraca czas jej trwania oraz koszty, nie ma bowiem potrzeby korzystania z tych danych kontaktowych, które będą nie aktualne o ile uda się to w procesie weryfikacji ustalić. Aby wiedzieć jak bardzo jest to istotne należy wiedzieć w jaki sposób działają chociażby firmy typu call center, które realizują kampanię telemarketingową. Continue reading

Wycena leadów

Wycena leadów

Wycena leadów Rozpoczęcie planowania kampanii marketingowej wymagać może także odpowiedniego dokonania wyceny wszelkiego rodzaju kosztów związanych z samą kampanią. Jako że najważniejsza w tej materii jest dobrze dobrana baza danych z określonymi rekordami, konieczne może okazać się przygotowanie kosztorysu dotyczącego zgromadzenia informacji, o określonym charakterze zleconym oczywiście przez firmę, która leadów poszukuje. Takiej wyceny można dokonać bezpłatnie korzystając ze specjalnie przygotowanych w tym celu formularzy kontaktowych za pośrednictwem których zgłaszać można wymogi dotyczące zapotrzebowania na określone leady. Aby móc otrzymać jak najbardziej trafną wycenę kosztów zgromadzenia takich danych, klient podać musi jak najwięcej informacji dotyczących leadów, które go interesują. Continue reading

Czym są leady

Czym są leady

Czym są leadyZ określeniem lead można spotkać się coraz częściej, dotyczy ono w szczególności marketingu i nowoczesnych sposobów prowadzenia kampanii marketingowych. To obcojęzycznie brzmiące określenie może jednak przeciętnemu Kowalskiemu mówić dosyć niewiele. Warto więc rozpocząć od tego czym w ogóle są leady i w jaki sposób można je podzielić. Najprościej rzecz ujmując lead to konkretny rekord z danymi dotyczącymi konsumenta lub podmiotu gospodarczego. Continue reading