Jak utrzymać wartość swoich oszczędności?

Jak utrzymać wartość swoich oszczędności?

Nie najlepszym pomysłem jest trzymanie oszczędności na bankowym rachunku bieżącym lub podstawowej lokacie.

W trakcie kilku lat nasze pieniądze mogą znacznie stracić na wartości. Wpływ na to ma niska aczkolwiek stała inflacja oraz ogólny wzrost cen towarów i usług wynikający z innych przyczyn.

Oszczędzamy aktywnie

 

Osoby zainteresowane utrzymaniem wartości swoich pieniędzy powinny skorzystać z bardziej aktywnych form oszczędzania. Ciekawym wyborem jest ulokowanie kapitału w dobry fundusz inwestycyjny. Fundusze te są sposobem na zbiorowe inwestowanie pieniędzy. Inwestorzy powierzają kapitał funduszowi, który poprzez odpowiednie zarządzanie ma generować zyski. W Polsce instytucjami utrzymującymi portfele takich funduszy są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. TFI to nic innego jak spółki akcyjne, które tworzą poszczególne fundusze w ramach podległych sobie osób prawnych. W przypadku funduszy inwestycyjnych każdy inwestor znajdzie coś dla siebie.

Które fundusze są bezpieczne?

 

Podstawowym kryterium wyróżniającym fundusze jest stopień ryzyka. Związane jest to z rodzajami papierów wartościowych, w które fundusz zakupi dysponując naszymi oszczędnościami. Najbezpieczniejsze są tak zwane fundusze pieniężne, które zajmują się skupowaniem bonów skarbowych i krótkotrwałych obligacji. Inwestując w taki fundusz nie możemy spodziewać się spektakularnych wyników ale na pewno ograniczymy spadek wartości pieniądza a może nawet nieco go poprawimy. Na kolejnym szczeblu ryzyka znajdują się fundusze zrównoważone. Stanowią one połączenie funduszy bezpiecznych z agresywnymi. Część naszych środków zostanie przeznaczone na zakup bezpiecznych instrumentów finansowych a część na zakup akcji. Jak wiadomo na giełdzie zdarzają się krachy co może spowodować znaczące straty. W tym przypadku jednak uchroni nas dywersyfikacja. Fundusze zrównoważone mogą generować już znaczne zyski. Dla inwestorów o mocnych nerwach pozostają tzw. fundusze agresywne, które całość kapitału inwestują w akcje różnych spółek. Czekać nas tu mogą spektakularne straty oraz zyski.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz